vstup pre klientov
LOGIN
HESLO

Obchod

Pasáž obchodního centra

V spolupráci s Vysokou školou ekonomickou realizujeme projekt analýzy spotrebného chovania a návštevnosti v závislosti na merateľných vonkajších charakteroch, medzi ktoré vo významnej miere patrí i počasie.

Analýza meteorologických dát má v tomto produkte za úlohu predikovať návštevnosť obchodných centier, reštaurácií a ďalších zariadení, ktorým veľmi kolísajú náklady a výnosy pri výkyvoch návštevnosti.

Systém umožňuje napríklad optimalizovať množstvo a štruktúru zásob (7 denný výhľad umožňuje prispôsobiť objednávky), plánovať pracovné sily alebo prispôsobovať marketingový plán.

Vhodné je využiť profesionálny meteorologický servis tiež spätne k hodnoteniu úspešnosti marketingových kampaní, objednávok, ap.