vstup pre klientov
LOGIN
HESLO

Energetika

Větrná elektrárna

O tom, že počasie ovplyvňuje spotrebu i výrobu elektrickej energie nie je sporu. Výroba solárnej energie je veľmi závislá na oblačnosti, vodná energia na zrážkach a veterná energia na vetre.

Počasie však ovplyvňuje i spotrebu elektriny. V zime sa podľa teploty vykurujú, v lete naopak chladia miestnosti a obydlia. Pri zatiahnutej oblohe sa tiež viac svieti a to všetko má vplyv na objem i charakter spotreby elektrickej energie.

Vodní elektrárna Dlouhé stráně

Spoločnosť Meteopress dlhodobo spolupracuje s výrobcami a distribútormi elektrickej energie dodávaním dátového toku meteorologických informácií. Medzi našich partnerov patrí napríklad ČEPS či PRE.

Novo sa zameriavame i na oblasť obchodu s elektrickou energiou, kedy v spolupráci s význačnými obchodníkmi zostavujeme denný detailný servis predpovede počasia. Ten umožňuje obchodníkom predikovať vývoj ceny elektrickej energie a podľa toho upravovať svoje obchodné stratégie.

Skúsenosti ukázali, že naše služby sú obchodníkmi vyžadované rôznou formou. Vychádzame im preto v ústrety a ponúkame ich vo všetkých formách, aby si každý mohol vybrať práve tú, ktorá mu najviac vyhovuje:

Prístup na webový portálu www.meteodat.eu,

kde obchodník nájde kompletné informácie o počasí v stredoeurópskom regióne. Obchodník si tu môže vyberať zo všetkých dostupných informácií, ktoré sú pre región k dispozícii. Ľubovoľne si prepína i medzi formami zverejnenia týchto informácií, ktoré sú k dispozícii vo forme meteogramov, meteografov, synoptických máp, grafov vývoja počasia oproti dlhodobému priemeru, satelitných a radarových snímok, textových popisov, atd.

Denný ranný e-mailový servis so správou o vývoji počasia.

Tento výstup je určený pre obchodníkov, ktorí nemajú čas tráviť hodiny analýzami vývoja počasia a chcú sa pred otvorením obchodných miest v priebehu desiatich minút zorientovať v aktuálnej situácii v počasí a v jej predpokladanom vývoji. V dokumente sú zvýraznené dôležité zmeny v počasí, obsahuje tiež nemeteorologické informácie o významných dňoch, ktoré by mohli spotrebu elektriny tiež ovplyvniť. (Ukážkový e-mail si prehliadnite tu)

Dlhodobá predpoveď počasia aktualizovaná 3x mesačne na 3 mesiace dopredu.

K dispozícii je neustále prostredníctvom webového portálu meteodat.eu a pri aktualizácii zasielaná na zvolené e-mailové adresy klientov. (Ukážku nájdete tu). Tento produkt nachádza nové uplatnenie so spustením energetickej burzy Praha, na ktorej sa 3-mesačné balíky elektriny predávajú.

Priama linka na meteorológa.

Meteorológ je k dispozícii obchodníkom na špeciálnom telefónnom čísle a je pripravený zodpovedať ich dotazy a pomáhať s rozhodnutiami na základe svojho profesionálneho odhadu. Táto služba je dodávaná zdarma zákazníkom, ktorí odoberajú jeden z vyššie uvedených produktov.

Meteorologické školenia.

1-denný kurz zameraný na pochopenie zákonitostí v meteorológii, využiteľnosti meteorologických informácií v energetike a možnosti pokladania dotazov všeobecného charakteru meteorológom. Koná sa 2x ročne či podľa dohody i individuálne.